STUDIERNE

Medicinal Kemi studiet

Har du lyst til at opfinde fremtidens medicin? Så skal du læse medicinalkemi! Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet har i samarbejde med Det Farmaceutiske Fakultet startet en ny uddannelse i medicinalkemi. Den nye uddannelse er en specialisering af den eksisterende kemiuddannelse, og sigter mod at uddanne bachelorer og kandidater, som har en stærk baggrund til job inden for den stadigt ekspanderende medicinal- og biotekbranche.
Som medicinalkemiker vil du typisk få et job, hvor du kommer til at arbejde sammen med læger og molekylærbiologer om at udvikle ny medicin. Du kan også komme til at arbejde med at sætte nye typer af medicin i produktion.


Design af ny medicin

Sundhed og velfærd kommer ikke af sig selv. Udviklingen i det moderne samfund stiller løbende krav til fremstilling af nye lægemidler til bekæmpelse af sygdomme. I Danmark er lægemidler en af de store eksportvarer, og design og
fremstilling af mange af de nye lægemidler kræver grundig viden om kemi. Medicinalkemikerne fra Københavns Universitet er på forkant med den nyeste udvikling inden for den kemi, der skal anvendes til at opfinde fremtidens lægemidler.

Studér i tre, fem eller otte år

Uddannelsen i medicinalkemi ved Københavns Universitet består af en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en to-årig kandidatuddannelse. Du kan også vælge at skifte spor efter bachelorgraden og tage en kandidatuddannelse i f.eks. kemi eller i lægemiddelvidenskab. Endelig er der til sidst mulighed for at fortsætte med en 3-årig forskeruddannelse. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – altså efter tre, fem eller otte års studier.

Læs mere

Du kan få mere at vide om medicinalkemi studiet på Københavns Universitet HER