STUDIERNE

LIV

Mens du læser denne tekst rammer fotoner rhodopsin og iodopsin, proteiner bundet til membranerne i de såkaldte tappe og stave i dine øjne, og starter dermed en kæde af biokemiske reaktioner der omsætter fotonerne til et synsindtryk. Måske er du ved at komme dig ovenpå en irriterende forkølelse, som proteiner i din krop har genkendt som værende ikke-dig, og derfor har sat gang i en immunreaktion overfor. Samtidig er dit seneste måltid ved at blive nedbrudt og omdannet til energi ved hjælp af en lang række enzymer, og nogle af resterne fra de nedbrudte proteiner fra maden bliver genbrugt og bygget ind i de tusinder af proteiner der hjælper til med at opretholde dig og alle de processer der holder dig i live.

Proteinerne er livets byggestene, og hvis vi lærer at forstå hvordan de virker kan vi udnytte denne viden til mange forskellige formål. Vi kan behandle sygdomme, hvis vi kan lave et lægemiddel, der går ind og blokerer virkningen af de proteiner der forårsager den uønskede proces. Vi kan hjælpe kroppen med hurtigere at genkende sygdommene hvis vi kan bruge vores viden om de proteiner der genkender de sygdomsfremkaldende molekyler når vi laver vacciner. Vi kan udnytte naturens egne metoder til at få reaktioner til at forløbe i vores kemiske industri med brug af færre kemikalier og med et mindre energiforbrug.

Vi kan følge udviklingen af liv på jorden ved at studere proteinerne og hvordan de er beslægtede mellem forskellige organismer, der ikke i det ydre minder om hinanden, men på molekylært plan stadig deler mange af de samme biokemiske processer. Proteiner er dybt fascinerende – kom og studer dem her!