STUDIERNE

ATMOSFÆRE KLIMA

Hvilke molekyler beskytter os mod solens ultraviolette stråling og hvad er en drivhusgas? Hvorfor er himlen blå? Hvordan dannes skyer? Disse og mange andre spørgsmål er om atmosfæren og klimaet kan ikke besvares uden kemi.

I en luftmængde på størrelse med en ludo-terning findes omkring ti millioner billiarder molekyler – de fleste af dem er nitrogen og ilt, men her findes også kuldioxid, lattergas, organiske og uorganiske molekyler.

I laboratorierne på Københavns Universitets Kemiske Institut arbejder studerende og forskere med problemer af relevans for luftkvalitet, ozonlag og klima. Forskningen er baseret på laboratorieforsøg med top-moderne udstyr og foregår i samarbejde med internationale forskere fra elite-universiteter rundt omkring i verden.


Glascellen til venstre er omgivet af lamper som simulerer solens lys. Her udfører speciale og bachelor studerende forsøg som skal kortlægge bio-brændslers kemi i atmosfæren. Til højre ses de første trin i den atmsofæriske nedbrydning af methylacetat.