STUDIERNE

JORD

Der sker meget under vores fødder! Planter vokser i jorden, dyr spiser planterne, og små organismer “spiser” mineraler for at få fat på næringsstoffer, som de behøver for at vokse. Alt dette afhænger af kemiske reaktioner hvor molekyler nedbrydes og omdannes til andre molekyler.


Når vand passerer igennem jord, vil opløste stoffer reagere med jordpartiklerne. Gødningsstoffer vil for eksempel binde sig til ler hvor det er let tilgængeligt for planternes rødder mens opløste stoffer som bly, krom og nikkel let forbinder sig med jernoxider. Disse tungmetaller er skadelige for vores sundhed, og for at holde grundvandet rent, kan man etablere reaktive barriere-lag under affaldsdepoter.

Vi har ikke lyst til at have jernoxider på vores cykler, men i jord er rust glimrende til at fange tungmetaller og holde dem tilbage så de ikke når grundvandet. Dybt nede i jorden, hvor der kun er meget lidt ilt til stede, er rust blå-grønt i stedet for rødt.Hvis vi levede i en ilt-fri verden ville rusten på vores cykler se ud som jernoksidet i flasken til venstre. Når der tilføres ilt, omdannes det gradvist til okker (i flasken til højre). Grøn rust er endnu mere effektivt til at fange tungmetaller end den røde eller gule – det er derfor meget effektivt til at beskytte vores grundvand.

På Kemisk Institut anvender forskerne avancerede metoder til at studere de naturlige nanopartikler. Når vi forstår hvordan de er i stand til at fange tungmetaller, kan vi udtænke metoder til at gøre dem endnu mere effektive. Her er Eva i gang med at studere grøn rust med et ”Atomic Force” mikroskop. Med dette instrument kan man ”se” ting, som er mindre end lys’ bølgelængde. Billedet her viser grøn rust partikler. Målestokken er 1 mikrometer, dvs. en tusindedel millimeter – eller ca. størrelsen på en bakterie.